รหัสไปรษณีย์อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไชยวาน : 41290

อำเภอไชยวาน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน (CHAI WAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 141 หมู่ 13 ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
โทรศัพท์ : 042 265 493
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ