รหัสไปรษณีย์อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขามสะแกแสง : 30290

อำเภอขามสะแกแสง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง (KHAM SAKAESAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 293 หมู่ 2 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
โทรศัพท์ : 044 385 045
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา