รหัสไปรษณีย์อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคง : 30260

อำเภอคง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คง (KHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 212 หมู่ 11 ถนนบ้านวัด-เมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์ : 044 459 285
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ