รหัสไปรษณีย์อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคง : 30260

อำเภอคง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คง (KHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 212 หมู่ 11 ถนนบ้านวัด-เมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์ : 044 459 285
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ