รหัสไปรษณีย์อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพิชัย : 53120 และ 53220

อำเภอพิชัย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
53120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิชัย
53220    เฉพาะตำบลท่าสัก ตำบลบ้านดารา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย (PHICHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 326/1 หมู่ 3 ถนนไชยบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055 421 401
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก (THA SAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 416 หมู่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ : 055 496 127
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ