รหัสไปรษณีย์อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสีชมพู : 40220

อำเภอสีชมพู มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู (SI CHOMPHU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 161 หมู่ 10 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีมชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์ : 043 399 089
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ