รหัสไปรษณีย์อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอราษีไศล : 33160

อำเภอราษีไศล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล (RASI SALAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 183 หมู่ 2 ถนนรัฐประชา ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ : 045 681 010
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ