รหัสไปรษณีย์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสารภี : 50140

อำเภอสารภี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สารภี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สารภี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สารภี (SARAPHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053 321 096
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ