รหัสไปรษณีย์อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหางดง : 50230 และ 50340

อำเภอหางดง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50230    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์หางดง
50340    เฉพาะตำบลหนองตอง รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์หนองตอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หางดง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หางดง (HANG DONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107/1 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053 441 609
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองตอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองตอง (NONG TONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ 2 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50340
โทรศัพท์ : 053 464 213
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50340

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ