รหัสไปรษณีย์อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

 



รหัสไปรษณีย์อำเภอเพ็ญ : 41150

อำเภอเพ็ญ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ (PHEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 1 ถนนผดุงรังสรรค์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 042 279 158
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...