รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองอุดรธานี : 41000 และ 41330

อำเภอเมืองอุดรธานี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี
41330    เฉพาะตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี (UDON THANI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042 224 374
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร (BAN CHAIPHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 504 หมู่ 11 ซอยป่าหวาย 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ : 042 295 021
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41330

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...