รหัสไปรษณีย์อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปางมะผ้า : 58150

อำเภอปางมะผ้า มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
58150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า (PANG MAPHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
โทรศัพท์ : 053 617 615
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน