รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีบุญเรือง : 39180

อำเภอศรีบุญเรือง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
39180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง (SI BUN RUEANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 13 ถนนสวนร่วมมิตร ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
โทรศัพท์ : 042 351 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 39180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ