รหัสไปรษณีย์อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสุวรรณคูหา : 39270

อำเภอสุวรรณคูหา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
39270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา (SUWANNAKHUHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 441 หมู่ 3 ถนนพระไชยเชษฐา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
โทรศัพท์ : 042 372 111
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 39270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ