รหัสไปรษณีย์อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังชิ้น : 54160

อำเภอวังชิ้น มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
54160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น (WANG CHIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 204 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054 589 108
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 54160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ