รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองฉาง : 61110 และ 61170

อำเภอหนองฉาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
61110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง
61170    เฉพาะตำบลเขาบางแกรก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง (NONG CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 390 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056 531 169
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก (KHAO BANG KRAEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 609 หมู่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
โทรศัพท์ : 056 543 245
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ