รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองฉาง : 61110 และ 61170

อำเภอหนองฉาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
61110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง
61170    เฉพาะตำบลเขาบางแกรก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง (NONG CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 390 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056 531 169
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก (KHAO BANG KRAEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 609 หมู่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
โทรศัพท์ : 056 543 245
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...