รหัสไปรษณีย์อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอห้วยคต : 61170

อำเภอห้วยคต มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
61170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก (KHAO BANG KRAEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 609 หมู่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
โทรศัพท์ : 056 543 245
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61170

พื้นที่ให้บริการ