รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสิงห์บุรี : 16000

อำเภอเมืองสิงห์บุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
16000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี (ปณ. สิงห์บุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี (SING BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 377 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036 524 438
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 16000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ