รหัสไปรษณีย์อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางไทร : 13190 และ 13290

อำเภอบางไทร มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางไทร
13290    เฉพาะตำบลช้างใหญ่ ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลโพแตง ตำบลราชคราม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร 

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร (BANG SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ : 035 371 034
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (BANG SAI SUPPORT CENTER POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 94/3 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035 283 308
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13290

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------------------------------------


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ