รหัสไปรษณีย์อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางบาล : 13250

อำเภอบางบาล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางบาล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล (BANG BAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
โทรศัพท์ : 035 307 786
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ