รหัสไปรษณีย์อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางบาล : 13250

อำเภอบางบาล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางบาล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล (BANG BAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
โทรศัพท์ : 035 307 786
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...