รหัสไปรษณีย์อำเภอบางซ้าย จังหวัดอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางซ้าย : 13270

อำเภอบางซ้าย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย (BANG SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 104/3 หมู่ 3 ถนนเจ้าเจ็ด-บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
โทรศัพท์ : 035 282 063
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...