รหัสไปรษณีย์อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางซ้าย : 13270

อำเภอบางซ้าย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย (BANG SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 104/3 หมู่ 3 ถนนเจ้าเจ็ด-บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
โทรศัพท์ : 035 282 063
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ