รหัสไปรษณีย์อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลับแล : 53130 และ 53210

อำเภอลับแล มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
53130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลับแล
53210    เฉพาะตำบลด่านแม่คำมัน ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลไผ่ล้อม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล (LAPLAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนอินใจมี ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055 431 082
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง (THUNG YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 155 หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
โทรศัพท์ : 055 412 771
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ