รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : 53000 และ 53170

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
53000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์
53170    เฉพาะตำบลวังกะพี้ ตำบลบ้านเกาะ หมู่ 7-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์ (UTTARADIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 16 ถนนมุขศาลา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055 413 616
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลบ้านเกาะ (หมู่ 1-6 และหมู่ 10) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้ (WANG KAPHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 318 หมู่ 4 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170
โทรศัพท์ : 055 494 429
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 7-9
 • ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ