รหัสไปรษณีย์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอห้วยแถลง : 30240

อำเภอห้วยแถลง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง (HUAI THALAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 454 ถนนราษฎร์บูรณะ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
โทรศัพท์ : 044 391 187
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ