รหัสไปรษณีย์อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโขงเจียม : 34220

อำเภอโขงเจียม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม (KHONG CHIAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 216 หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ : 045 351 016
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี