รหัสไปรษณีย์อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางบัวทอง : 11110

อำเภอบางบัวทอง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
11110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง (BANG BUA THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48/1 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0 2571 2259
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ