รหัสไปรษณีย์อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางใหญ่ : 11140

อำเภอบางใหญ่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
11140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่ (BANG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 135/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0 2595 1426
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ