รหัสไปรษณีย์อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางกรวย : 11130

อำเภอบางกรวย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
11130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย (BANG KRUAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02 447 0269
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...