รหัสไปรษณีย์อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางกรวย : 11130

อำเภอบางกรวย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
11130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย (BANG KRUAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02 447 0269
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ