รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่สาย : 57130 และ 57220

อำเภอแม่สาย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย
57220    เฉพาะตำบลบ้านด้าย ตำบลห้วยไคร้ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย (MAE SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ซอย 12 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 053 731 402
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ (HUAI KHRAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 96 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220
โทรศัพท์ : 053 763 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ