รหัสไปรษณีย์อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโกสุมพิสัย : 44140

อำเภอโกสุมพิสัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย (KOSUM PHISAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 421 หมู่ 13 ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ : 043 761 458
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ