รหัสไปรษณีย์อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังน้อย : 13170 และ 13180

อำเภอวังน้อย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
13180    เฉพาะตำบลพยอม หมู่ 5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย (WANG NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 40 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035 271 022
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ (PRATU NAM PHRA IN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 116 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
โทรศัพท์ : 035 361 261
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ