รหัสไปรษณีย์อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเสนา : 13110

อำเภอเสนา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสนา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เสนา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสนา (SENA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/28 ถนนศรีเสนา (ข) ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ : 035 201 574
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...