รหัสไปรษณีย์อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบาเจาะ : 96170

อำเภอบาเจาะ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ (BACHO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 191 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170
โทรศัพท์ : 073 599 074
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส