รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนราธิวาส : 96000

อำเภอเมืองนราธิวาส มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส (NARATHIWAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 400 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073 511 388
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ