รหัสไปรษณีย์อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตากใบ : 96110

อำเภอตากใบ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ (TAK BAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 142/3 หมู่ 3 ถนนบรรณการ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทรศัพท์ : 073 581 244
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ