รหัสไปรษณีย์อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตากใบ : 96110

อำเภอตากใบ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ (TAK BAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 142/3 หมู่ 3 ถนนบรรณการ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทรศัพท์ : 073 581 244
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ