รหัสไปรษณีย์อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแก้งสนามนาง : 30440

อำเภอแก้งสนามนาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30440    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง (KAENG SANAM NANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 191 หมู่ 9 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
โทรศัพท์ : 044 339 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30440

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา