รหัสไปรษณีย์อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอกคำใต้ : 56120

อำเภอดอกคำใต้ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
56120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ (DOK KHAMTAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 205 หมู่ 8 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ : 054 491 487
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 56120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ