รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงม่วน : 56160

อำเภอเชียงม่วน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
56160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน (CHIANG MUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 345 หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160
โทรศัพท์ : 054 495 108
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 56160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...