รหัสไปรษณีย์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปลาปาก : 48160

อำเภอปลาปาก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก (PAK PLA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 1 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
โทรศัพท์ : 042 598 184, 092 792 630
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  • ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  • ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ