รหัสไปรษณีย์อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

 



รหัสไปรษณีย์อำเภอโคกเจริญ : 15250

อำเภอโคกเจริญ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ (KHOK CHAROEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 198 หมู่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250
โทรศัพท์ : 036 651 139
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี หมู่ 4 และ หมู่ 7


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ