รหัสไปรษณีย์อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภออาจสามารถ : 45160

อำเภออาจสามารถ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ (AT SAMAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 7 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
โทรศัพท์ : 043 599 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ