รหัสไปรษณีย์อำเภอภาชี จังหวัดอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอภาชี : 13140 และ 18250

อำเภอภาชี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภาชี
18250    เฉพาะตำบลระโสม หมู่ 5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี (PHACHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : 330/2 หมู่ 5 ถนนภาชี-นครหลวง ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ : 035 311 173
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ (KHOTCHASIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 25 หมู่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250
โทรศัพท์ : 036 311 375
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...