รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะสมุย : 84140, 84220, 84310, 84320 และ 84330

อำเภอเกาะสมุย มี 5 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย
84310    เฉพาะตำบลมะเร็ต รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ละไม
84320    เฉพาะตำบลบ่อผุด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เฉวง
84330    เฉพาะตำบลแม่น้ำ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ
84220    เฉพาะ
ตำบลอ่างทอง หมู่ที่ 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย (KO SAMUI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 22 หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ : 077 421 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84140

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ละไม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ละไม (LAMAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 127/21 หมู่ 3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
โทรศัพท์ : 077 424 252
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84310

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เฉวง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เฉวง (CHAWENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107/8 หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ : 077 422 487
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84320

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ (MAENAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12/10 หมู่ 1 ถนนทวีราษฏร์ภักดี ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ : 077 425 385
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก (DON SAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ 5 ถนนดอนสัก-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทรศัพท์ : 077 371 213
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 6
  • ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ