รหัสไปรษณีย์อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

 
รหัสไปรษณีย์อำเภอดงเจริญ : 66210

อำเภอดงเจริญ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
66210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู (WANG TAKU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 3 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66210
โทรศัพท์ : 056 657 251
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ