รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีบรรพต : 93190

อำเภอศรีบรรพต มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต (SI BANPHOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190
โทรศัพท์ : 074 689 018
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ