รหัสไปรษณีย์อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตะพานหิน : 66110 และ 66150

อำเภอตะพานหิน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
66110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน
66150    เฉพาะตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลวังหลุม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน (TAPHAN HIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 79 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 056 621 315
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ (THAP KHLO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1051 หมู่ 1 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
โทรศัพท์ : 056 641 300
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ