รหัสไปรษณีย์อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอภูสิงห์ : 33140

อำเภอภูสิงห์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ (KHUKHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 85/1 หมู่ 6 ถนนขุขันธ์-ศรีสะเกษ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ : 045 671 021
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ