รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าชนะ : 84170

อำเภอท่าชนะ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ (THA CHANA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 490 หมู่ 4 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077 381 244
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ