รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองบึงกาฬ : 38000

อำเภอเมืองบึงกาฬ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
38000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ (BUENG KAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 92 หมู่ 1 ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042 491 224
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 38000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ