รหัสไปรษณีย์อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตาคลี : 60140, 60210 และ 60260

อำเภอตาคลี มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี
60210    เฉพาะตำบลช่องแค ตำบลพรหมนิมิต ตำบลสร้อยทอง ตำบลห้วยหอม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค
60260    เฉพาะตำบลจันเสน ตำบลลาดทิพรส รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ่จันเสน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี (TAKHLI POST OFFICE)
ที่อยู่ : 2 ซอยเรืองยศ 1 ถนนพลหโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : 056 261 734
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค (CHONG KHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 13 ถนนประชาอุทิศ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทรศัพท์ : 056 269 209
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน (CHAN SEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 364 หมู่ 1 ถนนจันเสนพัฒนา ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
โทรศัพท์ : 056 339 196
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ