รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองชัยภูมิ : 36000 และ 36240

อำเภอเมืองชัยภูมิ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
36000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ
36240    เฉพาะตำบลโนนสำราญ ตำบลหนองไผ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้ว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ (CHAIYAPHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 379/53 หมู่ 1 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044 811 993
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้ว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้ว (MUEN PHAOE POST OFFICE)
ที่อยู่ : 138 หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044 899 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ